Závazná přihláška k účasti

Před vyplněním závazné přihlášky se seznamte s následujícími podmínkami:

Způsob přihlašování k účasti na semináři a potvrzení o přijetí závazné přihlášky

 • Pro každého účastníka je potřeba vyplnit formulář „Závazná přihláška k účasti“, který je umístěn v dolní části obrazovky.
 • Potvrzení o přijetí přihlášky je zasíláno automaticky z těchto webových stránek.
 • Přihlašovací formulář bude uzavřen po naplnění kapacity sálu. Nejpozději však 3 dny před konáním semináře.

Účastnický poplatek

 • Účast na semináři je možná jen po zaplacení účastnického poplatku ve výši 950 Kč bez DPH / 1.150 Kč s DPH 
 • Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení faktury:
  na číslo účtu:   35-5841660217/0100
  IBAN:                CZ10 0100 0000 3558 4166 0217
  SWIFT:              KOMBCZPPXXX
  vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Václavské nám. 42, 110 00 Praha 1
  VS:                      bude uvedeno na faktuře
  Majitel bankovního účtu: Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, Praha 1, IČ: 25751417, DIČ: CZ25751417
 • DŮLEŽITÉ! Do popisu účelu úhrady uvádějte jméno a příjmení účastníka + název instituce pro identifikaci platby.
 • Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze semináře zúčastnit.
 • Jestliže zrušíte svoji účast nejpozději jeden týden před konáním akce, storno poplatek činí 50 % z ceny. V době kratší než jeden týden je storno poplatek 100 %.
 • Účast není vázána na jméno, lze ji přenést na jinou osobu.
 • V případě, že se seminář z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, budou uhrazené účastnické poplatky vráceny v plné výši.

Závazná přihláška k účasti na semináři

Účastník semináře

Fakturační údaje

Název instituce / firmy / společnosti (případně jméno, na které má být faktura vystavena) *Námět do diskuse

Ochrana proti spamům *

Souhlas s uchováváním údajů
Souhlas s uchováváním údajů pro potřeby konference v souladu se zákonem *
AnoNe

Odeslání závazné přihlášky
Po úspěšném odeslání se pod tlačítkem "ODESLAT PŘIHLÁŠKU" objeví zpráva v zeleném rámečku potvrzující úspěšné odeslání Vaší přihlášky.