3) Závazná přihláška (ostatní)

Tyto stránky jsou určeny pro zájemce o účast na konferenci „Škola základ života„, kteří nejsou zaměstnanci střední školy zřízené Moravskoslezským krajem.

Před vyplněním závazné přihlášky na konferenci se seznamte s následujícími podmínkami:

 • Pro každého účastníka zvlášť je potřeba vyplnit formulář „Závazná přihláška k účasti na konferenci“, který je umístěn v dolní části obrazovky.
 • Potvrzení o přijetí přihlášky je zasíláno automaticky z těchto webových stránek.
 • Konferenční poplatek činí 1 500 Kč bez DPH / 1 815 Kč s DPH.
 • Po přijetí přihlášky vám bude na mail uvedený v přihlášce u zaslána faktura v pdf formátu pro úhradu konferenčního poplatku a pokyny k platbě. Konferenční poplatek je nutno uhradit do 5 pracovních dnů po obdržení faktury:
  na číslo účtu:   35-5841660217/0100
  IBAN:                CZ10 0100 0000 3558 4166 0217
  SWIFT:              KOMBCZPPXXX
  vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Václavské nám. 42, 110 00 Praha 1
  VS:                      podle faktury
  Majitel bankovního účtu: Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, Praha 1, IČ: 25751417, DIČ: CZ25751417
 • DŮLEŽITÉ! Do popisu účelu úhrady uvádějte jméno a příjmení účastníka + název firmy pro identifikaci platby.
 • Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze konference zúčastnit.
 • Jestliže zrušíte svoji účast nejpozději jeden týden před konáním akce, storno poplatek činí 50 % z ceny. V době kratší než jeden týden je storno poplatek 100 %.
 • Účast není vázána na jméno, lze ji přenést na jinou osobu.
 • V případě, že se konference z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, budou uhrazené konferenční poplatky vráceny v plné výši.
 • Přihlašovací formulář byl uzavřen