Závazná přihláška k účasti

Před vyplněním závazné přihlášky se seznamte s následujícími podmínkami:

Způsob přihlašování k účasti na konferenci a potvrzení o přijetí závazné přihlášky

 • Pro každého účastníka je potřeba vyplnit formulář „Závazná přihláška k účasti na konferenci“, který je umístěn v dolní části obrazovky.
 • Potvrzení o přijetí přihlášky je zasíláno automaticky z těchto webových stránek.
 • Přihlašovací formulář bude uzavřen dne 15.9.2017 v 12:00 hod.

Konferenční poplatek

 • Účast na konferenci je možná jen po zaplacení konferenčního poplatku ve výši 4.500 Kč bez DPH.
 • Do několika dnů od přijetí přihlášky vám bude pro úhradu konferenčního poplatku zaslána faktura v pdf formátu na mail, který uvedete v přihlášce.
 • Konferenční poplatek uhraďte nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení faktury:
  na číslo účtu:   35-5841660217/0100
  IBAN:                CZ10 0100 0000 3558 4166 0217
  SWIFT:              KOMBCZPPXXX
  vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Václavské nám. 42, 110 00 Praha 1
  VS:                      podle faktury
  Majitel bankovního účtu: Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, Praha 1, IČ: 25751417, DIČ: CZ25751417
 • DŮLEŽITÉ! Do popisu účelu úhrady uvádějte jméno a příjmení účastníka + název firmy pro identifikaci platby.
 • Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze konference zúčastnit.
 • Jestliže zrušíte svoji účast nejpozději jeden týden před konáním akce, storno poplatek činí 50 % z ceny. V době kratší než jeden týden je storno poplatek 100 %.
 • Účast není vázána na jméno, lze ji přenést na jinou osobu.
 • V případě, že se konference z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, budou uhrazené konferenční poplatky vráceny v plné výši.

Závazná přihláška k účasti na konferenci

Účastník konference

Fakturační údaje

Oficiální název instituce (případně jméno, na které má být faktura vystavena)Námět do diskuse

Ochrana proti spamům

Souhlas s uchováváním údajů

Odeslání závazné přihlášky