01-Program

1. června 2017

9:00 –   9:30 Registrace
9:30 –   9:40 Zahájení konference
  PhDr. Miroslava Kopicová
Prof. Vladimír MaříkDopolední část moderuje PhDr. Miroslava Kopicová
9:40 – 10:10 Výzvy pro společnost
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
10:10 – 10:40 Technologické výzvy a jejich dopady
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze
10:40 – 11:30 Budoucí trh práce a výzvy pro vzdělávání
Ing. Věra Czesaná, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.
11:30 – 12:00 Člověk v digitálním věku
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., Národní ústav duševního zdraví
12:00 – 13:00 Oběd
Odpolední část moderuje Ing. Aleš Rod, Ph.D., Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.
13:00 – 13:30 Současné a budoucí výzvy pro českou ekonomiku
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., KPMG Česká republika, s.r.o.
13:30 – 14:00 Fintech jako budoucnost malé znalostní ekonomiky
Ing. Pavel Juřík, Paynovatio a.s.
14:00 – 14:30 Cíle a kroky budoucí hospodářské politiky
Prof. Jan Švejnar, Ph.D., M-A., Centrum pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a Think Tank IDEA
14:30 – 15:00 Diskuse, závěry a doporučení
Ing. Aleš Rod, Ph.D., Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.
15:00 – 16:00 Káva a pro zájemce prohlídka nových laboratoří  Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze

Změna programu vyhrazena.

Konference-Program v pdf formátu