01-Přednášející

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze
Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ing. Aleš Rod, Ph.D Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.
Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych. Národní ústav duševního zdraví, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prof. Jan Švejnar, Ph.D., M-A. Think Tank IDEA, Center on Global Economic Governance at Columbia University
Ing. Pavel Juřík Paynovatio a.s. Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. KPMG Česká republika, s.r.o.
PhDr. Miroslava Kopicová Národní vzdělávací fond, o.p.s.