01-Konference konaná dne 1.6.2017

Konference Česká republika v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění je pořádána Národním vzdělávacím fondem ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze.

Konference se koná dne 1. června 2017 od 9:00 do 16:00.

Doba, ve které žijeme, se vyvíjí nebývalým tempem. Naše země se ještě stále vyrovnává s přechodem z extenzivní výroby na znalostní ekonomiku a snahou zařadit se mezi vyspělé státy, a už nastupuje ekonomika nová, s razantním prosazováním technologií, která má výrazně jiné parametry. Navíc se významně mění i mezinárodní prostor, v němž naše malá, otevřená ekonomika kooperuje s ostatními zeměmi.

Mění se nejen technologické požadavky kladené na průmysl, ale dopad institucionálních změn ovlivňuje celou společnost a její fungování. Faktory, s nimiž se musí jednotlivé subjekty vyrovnávat, jsou různého typu: vzestup významu zemí BRICS, řada válečných konfliktů a z nich plynoucí bezpečnostní rizika, změny klimatu, masivní migrace afrických a asijských skupin obyvatel, rostoucí role státní administrativy, klesající zájem lidí o veřejnou volbu, nárůst politického populismu a s tím plynoucí očekávání různých společenských tříd. V neposlední řadě se však mění lidé a jejich potřeby. Pro generaci, která nyní vstupuje do ekonomicky aktivního života, je přirozená digitální komunikace včetně sociální interakce prostřednictvím internetu, dosažitelnost obrovského objemu informací, větší vzdělávací nebo pracovní mobilita a pracovní uplatnění se nejen prostřednictvím firem, podniků a státního sektoru, ale také přímým kontaktem se zákazníky nebo digitálním nomádstvím.

Obrovské pohyby společnosti otevírají možnost přehodnotit mnohá dogmata, definovat standardní hodnoty, které vyhovují moderní době a které umožní kvalitní fungování společnosti pro jednotlivé skupiny obyvatel. Vyspělé technologie přináší nejen sdílení know-how, například využívání špičkových odborníků na dálku, výukové programy nejkvalitnějších škol dostupné digitálně či spolupráci odborných týmů v různých částech světa. Mohou tak významně podpořit zdraví obyvatelstva, vyřešit řadu celospolečenských výzev, jako je dostatek vody, potravin, energií, aj. Technologie také přinesou velký nárůst produktivity práce, a tím produkci zlevní, zacílí na individuální potřeby lidí i firem a zvýší bohatství společnosti.

Tento vývoj však přináší řadu společenských nejistot a pnutí. Jak se bude bohatství distribuovat ve společnosti? Jakými změnami musí projít fiskální politika? Bude vůle investovat zisk do vzdělání, do výzkumu, do zdravotnictví a sociálních služeb? Jaké kvalifikace dají lidem největší jistotu uplatnění, seberealizace ale i zabezpečení? Mladí lidé už nechtějí trávit veškerý čas prací, touží ho věnovat rodině, koníčkům, a často také dobrovolnické činnosti. Preferují proto mnohem volnější formy zaměstnání. Vlivem technologických změn se rozdíly mezi pracovním a osobním životem budou stírat. Proto se také role vzdělávání pro zaměstnání i pro rozvoj osobnosti budou překrývat. I pro budoucí zaměstnání budeme potřebovat osobnosti s nadhledem a kritickým myšlením, uvažujícími komplexně.

Právě toto jsou klíčové výzvy, o nichž musíme neprodleně zahájit celospolečenský dialog. Vždyť robotizace a digitalizace způsobí úbytek 20 tisíc pracovních míst. Demografický trend připraví pracovní trh o 400 tisíc osob. Ale zvyšující se požadavky na kvalifikaci strukturálně ohrozí konkurenceschopnost na trhu práce u 1,5 milionu obyvatel naší země. Víc netřeba dodávat.

Budeme rádi, když s námi přijdete o těchto zásadních, celospolečenských výzvách diskutovat na připravovanou konferenci.

 

Miroslava Kopicová ……………………………..…………………….…Vladimír Mařík

Národní vzdělávací fond, o.p.s. …………………………………… České vysoké učení technické v Praze ……………………………………………………………………….…………… Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky