03-Program

Konference ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

13. listopadu 2017

8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:00 Zahájení konference
Moderuje Prof. Ivo Vondrák, Moravskoslezský kraj
 9:00 – 9:40 Výzvy pro budoucnost společnosti
RNDr. Václav Cílek, Geologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
 9:40 – 10:20 Vrozené a naučené v chování, aneb podíl genů a prostředí na utváření osobnosti
Prof. Cyril Höschl, Národní ústav duševního zdraví, 3. lékařská fakulta UK v Praze
10:20 – 10:50 Průmyslová revoluce mění celou společnost
Prof. Vladimír Mařík, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze
10:50 – 11:20 Přestávka na kávu, návštěva stánků firem a krajské agentury
11:20 – 11:50 Pro jaká povolání vzděláváme mladou generaci?
PhDr. Miroslava Kopicová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.
11:50 – 12:20 Efektivita vzdělávání – současné světové trendy
JUDr. Martin Roman
12:20 – 13:00 Co nás ještě zajímá a nestihli jsme se zeptat?
Diskusní panel s přenášejícími
13:00 – 14:00 Oběd, návštěva stánků firem a krajské agentury
14:00 – 14:30 Program kraje pro růst kvality vzdělávání a jeho propojení s praxí, základní směry a praktické příklady již zahájených a chystaných opatření
Mgr. Stanislav Folwarczny, Moravskoslezský kraj
14:30 – 14:50 Ostrava podporuje talentované žáky
RNDr. Jan Vermiřovský a Ing. Marta Szücsová, Magistrát města Ostravy
14:50 – 15:10 Vize Svazu průmyslu pro Vzdělávání 4.0
Mgr. Jan Rafaj, Svaz průmyslu a dopravy
15:10 – 15:30 Vzdělávání pro budoucnost
Ing. Petr Lukasík, Tieto Czech s.r.o.
15:30 – 15:50 Touha měnit svět vlastním podnikáním
Mgr. Pavel Csank, Moravskoslezské inovační centrum
15:50 – 16:00 Shrnutí a závěr konference

Změna programu vyhrazena.

Program konference Škola základ života, Ostrava 2017-11-13 v pdf formátu