03-Přednášející

13. listopadu 2017

Mgr. Pavel Csank

Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Geologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Více zde

Mgr. Stanislav Folwarczny

Moravskoslezský kraj

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRC Psych.

Národní ústav duševního zdraví, 3. lékařská fakulta UK v Praze

Více zde

PhDr. Miroslava Kopicová

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Více zde

Ing. Petr Lukasík

Tieto Czech, s.r.o.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

Více zde

Mgr. Jan Rafaj, MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Martin Roman, MA

Více zde

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

Magistrát města Ostravy

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Moravskoslezský kraj, VŠB – Technická univerzita v Ostravě

 

Ing. Marta Szücsová

Magistrát města Ostravy